Blog du lịch

La cà khắp chốn Sapa, chọn quà “chất” mang về

Lên Sapa chơi mà không mang quà về cho 500 anh chị em ở nhà thì to tội rồi. Không khéo lại được phong danh hiệu “ tên tội đồ đáng bị trừng trị nhất năm” thì … sầu ơi là buồn. Cơ mà, đi đi về về suốt nhưng khi nhắc mang quà lưu niệm Sapa về, ai cũng thốt lên câu: “Chẳng biết mang quà gì”.
Xem thêm