Chương Trình Bông Sen Vàng Hợp Tác Với Agoda

Chương trình Bông Sen Vàng và Agoda Company Pte Ltd. (Agoda) ký hợp đồng hợp tác hiệu lực 1 năm kể từ ngày 26/9/2016 để triển khai chương trình Agoda PointsMax – chương trình tích lũy dặm thưởng khi đặt phòng qua Agoda. Theo đó, hội viên Bông Sen Vàng sẽ được tích lũy đến 10.000 dặm thưởng khi đặt phòng khách sạn tại www.agoda.com.

Hướng dẫn đặt phòng và tích lũy dặm thưởng Bông Sen Vàng với Agoda:

 1. Vào trang www.agoda.com/lotusmiles;
 2. Chọn địa điểm và thời gian lưu trú;
 3. Chọn khách sạn và loại phòng có dặm thưởng đi kèm;
 4. Điền số thẻ hội viên Bông Sen Vàng khi đặt phòng. Dặm thưởng sẽ được cộng vào tài khoản cá nhân sau khi hội viên hoàn tất kì nghỉ.

Tham khảo thêm tại www.agoda.com/lotusmiles và www.vietnamairlines.com

Lưu ý:

 1. Chỉ cộng dặm thưởng cho chủ thẻ Bông Sen Vàng là khách nghỉ tại khách sạn (xác minh theo tên người nhận phòng).
 2. Số dặm tích lũy tùy thuộc vào loại phòng, theo quy định của Agoda.
 3. Tổng dặm thưởng cho mỗi hội viên không vượt quá 120.000 dặm/năm.
 4. Giá đặt phòng cho PointsMax có thể khác với các đặt phòng thông thường có cùng điều kiện.
 5. Dặm tích lũy là dặm thưởng, không dùng để nâng hạng thẻ Bông Sen Vàng.
 6. Để thay đổi đặt phòng, hội viên cần hủy đặt phòng cũ và thực hiện lại đặt phòng mới. Đặt phòng đã hủy không được tích lũy dặm thưởng Bông Sen Vàng.
 7. Dặm thưởng Bông Sen Vàng không thể quy đổi thành tiền mặt và không được áp dụng chung với các ưu đãi khác.
 8. Chương trình “Đảm bảo giá phòng” của Agoda không áp dụng với các đặt phòng PointsMax.
 9. Áp dụng điều kiện và điều khoản của Agoda và Chương trình Bông Sen Vàng.